سرطان

پارس ژن پویا سرطان سرطان بیماری است که در آن برخی از سلولهای بدن بطور غیرقابل کنترلی رشد میکنند و به سایر قسمتهای بدن گسترش مییابند. سرطان تقریبا در هر نقطه از بدن انسان که از تریلیونها سلول تشکیل شده است، میتواند شروع شود. بطور معمول، سلولهای انسانی رشد و تکثیر میشوند (از طریق فرآیندی […]

علم

علم science article

پارس ژن پویا علم علم تلاشی سختگیرانه و منظم است که دانش را در قالب توضیحات و پیش بینیهای قابل آزمایش درباره جهان میسازد و سازمان میدهد. علم مدرن بطور معمول به سه شاخه اصلی تقسیم میشود: علوم طبیعی (به عنوان مثال، فیزیک، شیمی، و زیست شناسی)، که جهان فیزیکی را مطالعه میکنند. علوم اجتماعی […]

سلول

سلول cell biology cocept

پارس ژن پویا سلول سلول، در زیست شناسی، واحد اصلی متصل به غشاء است که حاوی مولکول های اساسی حیات است و همه موجودات زنده از آن تشکیل شده اند. تک سلولی اغلب به خودی خود یک ارگانیسم کامل است، مانند یک باکتری یا مخمر. سلولهای دیگر با بالغ شدن، عملکردهای ویژه ای را به […]

تصویربرداری

photography تصویربرداری

پارس ژن پویا تصویربرداری تکنیکهای تصویربرداری زیستی نوری تصویربرداری هنر، کاربرد و تمرین ایجاد تصاویر با ثبت نور است، یا بصورت الکترونیکی با استفاده از حسگر تصویر، یا بصورت شیمیایی با استفاده از مواد حساس به نور مانند فیلم عکاسی. این در بسیاری از زمینه‌های علم، تولید (به عنوان مثال، فتولیتوگرافی)، و تجارت، و همچنین […]

in Vitro

in vitro یک زیست شناسی آزمایش

پارس ژن پویا in Vitro In vitro یک اصطلاح لاتین است که برون تنی ترجمه میشود. در زمینه‌ تحقیقات زیست‌ پزشکی و آزمایشهای علمی، تحقیقات برون تنی به مطالعات یا آزمایشهایی گفته میشود که خارج از بدن  یک موجود زنده انجام میشوند و معمولاً در یک محیط آزمایشگاهی کنترل‌ شده این مطالعات صورت میگیرد. تحقیقات […]

تفاوت بین in Vivo و in Vitro

تفاوت بین In vivo و in vitro تصویر مطلب 1

پارس ژن پویا تفاوت in VIVO و in Vitro در زمینه‌ تحقیقات زیست پزشکی، درک تفاوت بین in vivo و in vitro برای پیشرفت دانش و شناخت ما در مورد سلامت و بیماری انسان بسیار اهمیت دارد. در واقع، این دو رویکرد مطالعاتی، دیدگاه‌های منحصربه ‌فردی را در مورد سیستمهای بیولوژیکی ارائه میدهند که هر […]

In Vivo

in vivo pictures

پارس ژن پویا in VIVO In vivo یک اصطلاح لاتین است که بصورت درون زنده یا درون تنی ترجمه میشود. در زمینه مطالعات زیست پزشکی و آزمایشهای علمی، مطالعات in vivo به بررسیها یا آزمایشهای انجام شده در موجودات زنده اطلاق میشود. این موجودات زنده میتواند شامل حیواناتی مانند موش، موش صحرایی یا نخستیها و […]

آزمایش

آزمایش و تمرین کردن

پارس ژن پویا چند نقطه و ماژول نرم افزار نقشه برداری آزمایش روشی است که برای حمایت یا رد یک فرضیه یا تعیین اثربخشی یا احتمال چیزی که قبلاً آزمایش نشده انجام میشود. آزمایشها با نشان دادن اینکه وقتی یک عامل خاص دستکاری میشود، چه نتیجه‌ای رخ میدهد، بینشی درباره علت و معلول فراهم میکند. […]

سیگنال

سیگنال که در تمامی تکنولوژی ارتباطی مورد استفاده قرار میگیرد

پارس ژن پویا سیگنال سیگنال هم به فرآیند و هم به نتیجه انتقال داده بر روی برخی رسانه ها اشاره دارد که با تعبیه برخی تغییرات انجام میشود. سیگنالها در زمینه های مختلف موضوعی از جمله پردازش سیگنال، نظریه اطلاعات و زیست شناسی مهم هستند. سیگنال تابعی است که اطلاعات یک پدیده را منتقل میکند. […]

میکروسکوپ

Microscope Metallurgical تصویر میکروسکوپ

پارس ژن پویا میکروسکوپ میکروسکوپ (از یونانی باستان (mikrós) «کوچک»، و (skopéō) «نگاه کردن»، ابزاری آزمایشگاهی است که برای بررسی اشیایی که خیلی کوچک هستند و با چشم غیر مسلح دیده نمیشوند، استفاده میشود. میکروسکوپ علم بررسی اجسام و سازه های کوچک است، به معنای نامرئی بودن با چشم است مگر اینکه این دستگاه به […]