کانفوکال

کانفوکال

میکروسکوپ اسکن لیزری کانفوکال (CLSM)، یک تکنیک تصویربرداری نوری برای افزایش وضوح نوری و کنتراست یک میکروگراف است. با استفاده از یک سوراخ فضایی برای جلوگیری از نور خارج از فوکوس است. در شکلگیری تصویر. گرفتن تصاویر دو بعدی چندگانه در اعماق مختلف در یک نمونه، بازسازی ساختارهای سه بعدی (فرآیندی که به عنوان برش نوری شناخته میشود)، در یک شی را امکان پذیر میکند. این تکنیک به طور گسترده در جوامع علمی و صنعتی استفاده میشود. و کاربردهای معمول آن در علوم زیستی، بازرسی نیمه هادیها و علم مواد است.

نمایش 1–2 از 3 نتیجه